ציונים במבחן כניסה באנגלית שהתקיים ב- 16.06.17

הציונים במבחן כניסה באנגלית שהתקיים בתאריך 16.06.17 פורסמו בפורטל למועמדים.

ניתן לראות ציונים במבחן כניסה באנגלית בפורטל למועמדים עפ"י ההנחיות הבאות:

  • אתר הבית של האוניברסיטה
  • לשונית "מועמדים"
  • כניסה ב"הרשמה און-ליין"
  • לשונית "מצב מועמדות"
  • הזדהות: מס' ת.ז. + סיסמא שנשלחה לאחר ההרשמה
  • נפתח חלון ובו מידע על פרטי הרשמה שונים וכן בחינות כניסה.

 בהצלחה!