הרצאות התנדבות בקהילה

הנחיות לפרויקט התנדבות בבית ספר

פרויקט התנדבות אשר נעשה בכל שנה – שיתוף פעולה של בית הספר לבריאות הציבור ומחלקת חינוך בחיפה.

במסגרת הפרויקט הסטודנטים מעבירים הרצאות בנושאי בריאות ובתמורה מקבלים תוספת של 5 נקודות לציון הסופי בקורסי בחירה של 2 שש"ס (באישור המרצה).

בכדי להשתתף בפרויקט יש להירשם בכתובת הבאה: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

במייל יש לציין שם מלא, טלפון ונושא ההרצאה.

פרטי הסטודנטים עוברים לנציגה ממשרד החינוך אשר מקשרת בין מורי בית הספר לבין הסטודנטים.

לאחר יצירת הקשר עם בית הספר יש לשלוח לאותה כתובת מייל היכן מתקיימת ההרצאה, מטרתה וגיל הילדים להם מועברת ההרצאה. בנוסף לקראת ההרצאה יש לשלוח את המצגת.

דגשים להרצאה:

  • לשים לב כי ההרצאה מותאמת לגיל הילדים
  • במידה ומדובר על נושא מדעי יש להסתמך על ספרות מקצועית
  • על ההרצאה לשלב לימוד וחוויה
  • העדפה היא  כי סטודנט ירצה בתחומו

לאחר העברת ההרצאה יש להחתים את מזכירות בית הספר בטופס הנמצא במזכירות (חשוב שתהיה חותמת רשמית של בית הספר), את הטופס מביאים למזכירות (גילה/מריה) לקבלת 5 נקודות.

סטודנט שהשתתף בפרויקט בשנה א' יכול גם בשנה ב'

ישנה העדפה לביצוע ההתנדבות בתאריכים 15-20.3.15 – שבוע חינוך גופני בחיפה.

לשאלות נוספות ניתן לשלוח מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.