• חוברת מידע למועמד חדש
 • לוח שנה אקדמי תשפ"א
 • מערכת שעות
 • חוברת הנחיות לתלמיד
 • מכתב לסטודנטים - רישום אינטרנטי למערכת הלימודים
 • זמנים לשינוי מערכת לאחר רישום
 • הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים
 • סילבוסים - סמסטר א'
 • סילבוסים - סמסטר ב'
 • סילבוסים - סמסטר קיץ
 • סילבוסים - תכנית בינלאומית
 • יום אוריינטציה תשפ"א
 • הדרכת ספריה
 • איגרת לסטודנטים
 • שנתון
 • מועדי מבחן כניסה באנגלית

06.03.2020 בשעה 9:00

03.04.2020 בשעה 9:00

08.05.2020 בשעה 9:00

05.06.2020 בשעה 9:00

14.07.2020 בשעה 13:00 

 • לאור המצב בחינות כניסה חוגיות לא תתקיימנה עד להודעה חדשה
 • ניתן לראות ציונים במבחן כניסה באנגלית בפורטל למועמדים עפ"י ההנחיות הבאות:
  • אתר הבית של האוניברסיטה
  • לשונית "מועמדים"
  • כניסה ב"הרשמה און-ליין"
  • לשונית "מצב מועמדות"
  • הזדהות: מס' ת.ז. + סיסמא שנשלחה לאחר ההרשמה
  • נפתח חלון ובו מידע על פרטי הרשמה שונים וכן בחינות כניסה.
 • דף נוסחאות לבחינת פטור בביוסטטיסטיקה
 • הסדרי חניה
 • טופס התחייבות לקבלת תו חנייה